Звіт про роботу спостережної комісії виконавчого комітету Хмельницької міської ради за І півріччя 2014 року

2014-07-02-02

 

 

 

 

 

 

 

 

Спостережна комісія виконавчого комітету Хмельницької міської ради створена рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.05.2010 року № 657 “Про створення спостережної комісії при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради” відповідно до ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. №1042. Відповідно до зазначеного Положення спостережна комісія утворюється строком на три роки. Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.05.2013 року № 386 “Про створення спостережної комісії при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради” було затверджено склад спостережної комісії. Рішенням виконавчого комітету від 13.02.2014 року №103 “Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 23.05.2013 року №386” були внесені зміни в склад комісії. Очолює комісію заступник Хмельницького міського голови Григорій Давиденко.

Спостережна комісія працює відповідно до плану роботи на 2014 рік, який затверджений головою комісії.
Засідання спостережної комісії проводяться по мірі необхідності, але не менше одного разу на місяць.
За І півріччя 2014 року спостережною комісією за участю засуджених, представників слідчого ізолятора та кримінально-виконавчої інспекції було проведено 8 засідань. Всього було проведено13 засідань.
На засіданнях комісії розглядаються подання слідчого ізолятора про умовно-дострокове звільнення від покарання засуджених з місць позбавлення волі, застосування до засуджених Закону України “Про амністію у 2014 році” №1185-VII від 08 квітня 2014 року, розглядаються матеріали про застосування гуманного акту помилування.
За І півріччя 2014 року відбулося 5 засідань спостережної комісії, на яких було розглянуто 18 справ відносно 18 засуджених, які відбувають покарання в слідчому ізоляторі.
На засіданнях комісії розглядаються подання Хмельницького міського відділу кримінально-виконавчої інспекції УДПтСУ у Хмельницькій області про умовно- дострокове звільнення від покарання засуджених та застосування більш м’якого покарання до засуджених.
За І півріччя 2014 року відбулося 2 засідання спостережної комісії, на яких було розглянуто 2 справи відносно 2 засуджених, які перебувають на обліку в Хмельницькому міському відділі кримінально-виконавчої інспекції УДПтСУ у Хмельницькій області.
15 січня 2014 року відбулось засідання спостережної комісії на якому обговорювались пропозиції щодо роботи спостережної комісії на 2014 рік. Зокрема, було обговорено перелік заходів соціальної підтримки осіб звільнених від відбування покарання, які планується проводити на протязі 2014 року, серед яких: проведення відповідної роботи з особами, звільненими з місць позбавлення волі для поновлення їх зв’язків з сім’ями та родичами, сприяння у влаштуванні цих осіб у разі потреби до відповідного закладу соціальної підтримки; інформативно-консультативні, юридичні послуги, допомога у працевлаштуванні; залучення осіб, звільнених від відбування покарання до громадсько-корисної праці; здійснення індивідуально-виховної роботи, надання методичних порад, а також послуги щодо можливості реінтеграції; сприяння у наданні соціально-побутових, санітарно-гігієнічних та соціально-медичних послуг; сприяння у відновленні втрачених документів, наданні довідок про реєстрацію для оформлення соціальних виплат.
16 квітня 2014 року відповідно до затвердженого графіку проведення прийомів членів спостережної комісії в Хмельницькому слідчому ізоляторі, проводився прийом засуджених осіб. На прийомі відбулись індивідуальні бесіди з питань, які цікавили присутніх, зокрема термін розгляду матеріалів спостережної комісії відносно умовно-дострокового звільнення, сприяння спостережної комісії у працевлаштуванні звільнених, функції спостережної комісії тощо. Загалом на прийом звернулося 6 осіб з питань умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та амністії.
20 травня 2014 року за ініціативою спостережної комісії було проведено круглий стіл щодо протидії повторній злочинності серед неповнолітніх, які стоять на обліках в кримінально-виконавчій інспекції УДПтСУ у Хмельницькій області та секторах кримінальної міліції у справах дітей Хмельницького міського відділу міліції УМВС України у Хмельницькій області. Даний захід проводився з метою роз’яснення неповнолітнім, які перебувають на обліках в кримінально-виконавчій інспекції та секторах кримінальної міліції у справах дітей про необхідність отримання освіти та опанування професією, недопустимість скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень, огорожі від численних небезпек, які підстерігають їх у сучасному світі: алкоголізму та наркоманії, від все частіших випадків насильства в молодіжному середовищі
У проведенні круглого столу взяли участь співробітники Хмельницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей Хмельницької міської ради, Хмельницького міського центру зайнятості, заступник начальника Хмельницького МВ КВІ Данілов А.М., представник сектору кримінальної міліції у справах дітей Хмельницького міського відділу міліції УМВС України у Хмельницькій області.
Загалом на заході були присутні 7 неповнолітніх, які стоять на обліку та 3 батьків.
Для неповнолітніх та їх батьків практичним психологом Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було продемонстровано відеоролик про відбування покарання у виховних колоніях неповнолітніми особами. Також, практичний психолог Центру розповіла неповнолітнім про те, як факт засудження та перебування в місцях позбавлення волі впливає на свідомість та розвиток психіки особи в майбутньому. Проведено бесіду щодо відповідальної поведінки неповнолітніх в соціумі, здорового способу життя, наголошено на тому, що у випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій неповнолітні, їхні батьки можуть звернутися за психологічною допомогою у Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Заступником начальника Хмельницького МВ КВІ Даніловим А.М. були роз’яснені порядок і умови відбування покарання у виховних та виправних установах.
Представником служби у справах дітей Хмельницької міської ради було наголошено на причини, які спонукають неповнолітніх до вчинення правопорушень, на наслідки, які виникають після цього. При цьому неповнолітнім було наголошено, що навіть якщо вони оступилися, вчинили правопорушення, необхідно все ж таки ставати на шлях виправлення.
Представником Хмельницького міського центру зайнятості було проведено лекцію на тему: ”Молодь на ринку праці”, в ході якої присутнім розповіли про те, яке місце займає молодь на ринку праці та про можливості працевлаштування неповнолітніх осіб
В ході проведення заходу для неповнолітніх дітей, та їх батьків були розповсюджені інформаційно-просвітницькі матеріали у вигляді буклетів.
Після проведення круглого столу було вирішено й надалі впроваджувати в діяльність проведення подібних заходів з метою протидії злочинності серед неповнолітніх.
23 травня 2014 року прокуратурою міста Хмельницького було залучено спостережну комісію виконавчого комітету Хмельницької міської ради для проведення комплексної перевірки додержання вимог чинного законодавства у спеціальних установах органів внутрішніх справ. Комплексна перевірка здійснювалась в Ізоляторі тимчасового тримання Хмельницького міського відділу Управління внутрішніх справ України та в спеціальному приймальнику для осіб, підданих адміністративному арешту Управління внутрішніх справ України в Хмельницькій області. На момент перевірки в ізоляторі тимчасового тримання перебувало 5 осіб, а у спеціальному приймальнику не перебувало жодної особи. Членом спостережної комісії було перевірено умови для тримання осіб, їх матеріально – побутове та медико – санітарне забезпечення, а також стан дотримання прав людини, дію кримінально – процесуального кодексу щодо затриманих осіб, захист основних свобод та законних інтересів затриманих осіб. За результатами перевірки було зроблено висновок, що у ізоляторі тимчасового тримання та в спеціальному приймальнику створено необхідні та належні умови для перебування та утримання осіб.
20 червня 2014 року в рамках тижня правових знань, присвяченого відзначенню свята Дня Конституції України, за ініціативою спостережної комісії виконавчого комітету Хмельницької міської ради членом Хмельницької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, заступником завідуючої юридичним відділом Хмельницької міської ради А.В. Крамар було розроблено лекція на тему: «Захист конституційних прав та свобод громадян» з метою ознайомлення осіб, що перебувають під вартою та засуджених осіб, що відбувають покарання з основними положеннями та інститутами захисту конституційних прав та свобод громадян. Секретар спостережної комісії Демчук Л.Г. провела лекцію, ознайомивши присутніх з гарантіями прав та свобод людини та громадянина, що закладені в Конституції України, повноваженнями Конституційного суду України, компетенцією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, діяльністю Європейського суду з прав людини та надані відповіді на питання, що цікавили присутніх осіб.
Спостережна комісія проводить перевірку на предмет прибуття до обраного місця проживання осіб, звільнених з місць позбавлення волі відповідно до листів установ, де засуджені відбували покарання.
Загалом за I півріччя 2014 року спостережна комісія проводила свою діяльність згідно затвердженого плану роботи, в ході якої здійснювались організація та безпосередній громадський контроль за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створені належних умов для їх тримання, організації виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, наданні допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.
На виконання Положення про спостережні комісії, комісія веде облік осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання, щодо яких встановлений громадський контроль. У І півріччі 2014 року на облік поставлено 104 особи.

Наступний допис

Запроваджено державну допомогу на оплату комунальних послуг

Ср Лип 2 , 2014
З метою посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги Урядом прийнято постанову від 05.04.2014 року №83, якою передбачено запровадження нового виду допомоги на оплату комунальних послуг, тобто компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з […]

День мого міста

Розрахуйтесь за тепло

Погода

Архів

Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031