Оголошуються конкурси

У відповідності до розпорядження міського голови

ОГОЛОШУЮТЬСЯ  КОНКУРСИ

 

–     на заміщення посади тимчасово відсутнього спеціаліста І категорії управління комунального майна.

Вимоги до претендентів: повна вища освіта економічного спрямування, стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше 2 років, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері та оргтехніці.

– на заміщення посади тимчасово відсутнього головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

Вимоги до претендентів: вища освіта, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері та оргтехніці.

Для участі в конкурсі необхідно подати заяву про участь в конкурсі, особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, письмову згоду на обробку персональних даних, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), а також успішно  скласти  іспит  (додаткова   інформація   надається   кадровою  службою,  тел.  65-03-29).

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації даного оголошення за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, к. 109.

(оголошення опубліковане в газеті міської ради “Проскурів” 
№34  від 21 серпня 2014 року).