Оголошуються конкурси

У відповідності до розпорядження міського голови

ОГОЛОШУЮТЬСЯ  КОНКУРСИ

на заміщення:

–         посади тимчасово відсутнього головного спеціаліста відділу тарифної політики департаменту економіки Хмельницької міської ради.

Вимоги до претендентів: повна вища освіта по спеціальності “Фінанси і кредит”, вільне володіння державною мовою, вміння роботи на комп’ютері та оргтехніці.

 

–         вакантної посади заступника начальника управління житлово-комунального господарства з питань житлового господарства Хмельницької міської ради.

Вимоги до претендентів: повна вища освіта, стаж роботи за фахом не менше 5 років, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері та оргтехніці.

 

Для участі в конкурсі необхідно подати заяву про участь в конкурсі, особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, письмову згоду на обробку персональних даних, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), а також успішно  скласти  іспит  (додаткова   інформація   надається   кадровою  службою,  тел.  65-03-29).

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації даного оголошення за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, к. 109.

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять співбесіду.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації даного оголошення за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, к. 109.

(оголошення опубліковане 
в газеті міської ради “Проскурів” №36  
від 04 вересня 2014 року).