Про захист прав дітей у період мобілізації

2014-09-05-01

Для захисту прав та законних інтересів дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей повідомляє про прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей» від 25.07.2014 року № 1614-VII.

Стаття 23 вказаного закону визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
 – заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 – визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
 – чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);
 – жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
 – жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
 – усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
 – зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 – народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 – інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.
Звертаємо увагу усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, що у разі порушення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Ви можете звертатися до вищих органів місцевої влади та негайно повідомляти службу у справах дітей Хмельницької міської ради (вул. Грушевського, 88, або за тел. 76-49-51, 65-72-50).