Актуальною правовою інформацію підприємства, установи, організації забезпечать офіційні періодичні видання Міністерства юстиції України

2014-11-10-01

З метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією, нормативно-правовими актами законодавства України Хмельницьке міськрайонне управління юстиції звертаєувагу керівників підприємств, установ, організації на початок передплатної кампанії на 2015 рікта рекомендує зважити на перевагу передплати офіційних періодичних видань Міністерства юстиції України, а саме видань: «Офіційний вісник України. Зі змінами», «Систематичне зібрання чинного законодавства України» та «Кодекси України».

Бюлетень «Офіційний вісник України. Зі змінами» (передплатний індекс 01546) забезпечує постійну підтримку нормативно-правових актів у контрольному стані. Така підтримка здійснюється завдяки електронним технологіям. Виходить у теках з роз’ємними замками, що дозволяє застосувати технологію змінних аркушів. Бюлетень має дві частини: друковану і електрону.
У друкованій частині подається інформація щодо динаміки нормотворчого процесу протягом місяця. Зокрема, переліки: нових прийнятих актів; змінених актів; актів, що втратили чинність тощо. Надаються систематичний та алфавітно-предметний покажчики нормативно-правових актів. Електронна частина (компакт-диск) містить комп’ютерну довідково-пошукову систему. ЇЇ інформаційна база включає тексти актів законодавства України в контрольному стані, в тому числі опублікованих у бюлетені «Офіційний вісник України». Електронні тексти актів щомісячно оновлюються з урахуванням прийнятих змін і доповнень – підтримуються в контрольному стані. Тексти актів носять інформаційний характер.
У виданні «Систематичне зібрання чинного законодавства України» (передплатний індекс01379)  у 2015 році буде здійснено укладання розділу 15 «Культура» та розділу 16 «Молодь. Спорт». Видання складається з друкованої і електронної частини. У першій частині публікується систематичний покажчик нормативно-правових актів розділу поточного укладання в накопичувальну вигляді. Електронна частина містить дві комп»ютерні правові системи на ком пакт-диску. Одна із них – «Систематичне зібрання чинного законодавства України» – включає тексти актів, що систематизовані за усіма раніше укладеними розділами, в тому числі поточним. Інша система – «Зібрання законодавства України» – включає все законодавство України починаючи з 1991 року.
У виданні «Кодекси України» до виходу в світ заплановані такі кодекси: Кримінальний, Бюджетний, Адміністративного судочинства, Повітряний, Господарський процесуальний, (Водний, Лісовий, Про надра), Податковий (І-ІV), Податковий (V-XX), Цивільний процесуальний, Кодекс законів про працю, Житловий, Новий. У випадку неприйняття нового кодексу, замість заявленого буде опубліковано кодекс, який матиме найбільшу кількість змін і доповнень.
Видання виходить у двох формах: в теках з роз’ємними замками і в книжковій. Видання в теках(передплатний індекс 74252) забезпечує підтримку текстів усіх кодексів у контрольному стані. До щомісячного комплекту поставки включаються: текс чергового кодексу в контрольному стані; редакційний комплект «Зміни»; ком пакт-диск з комп’ютерною довідково-пошуковою системою «Зібрання законодавства України». Комплект «Зміни» містить аркуші для заміни (вставки) в теки з раніше випущеними кодексами. Інформаційна база комп’ютерної системи охоплює все законодавство України починаючи з 1991 року.
Книжкова форма видання (передплатний індекс 21993) забезпечує користувачів лише текстом чергового кодексу, який подається у контрольному стані.