Звіт про роботу спостережної комісії виконавчого комітету Хмельницької міської ради за 2014 рік

2015-01-12-07

Спостережна комісія виконавчого комітету Хмельницької міської ради створена рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 27.05.2010 року № 657 “Про створення спостережної комісії при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради” відповідно до ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. №1042. Відповідно до зазначеного Положення спостережна комісія утворюється строком на три роки. Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.05.2013 року № 386 “Про створення спостережної комісії при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради” було затверджено новий склад спостережної комісії. Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.02.2014 року №103 “Про внесення змін у рішення виконавчого комітету від 23.05.2013 року №386” було внесено зміни в склад членів спостережної комісії.

До складу членів спостережної комісії було включено: Ігоря Денисова – президента обласного благодійного фонду “Сіон” та Володимира Баклая – представника обласного громадського об’єднання сприяння ресоціалізації людей, які звільняються та перебувають в місцях позбавлення волі “Альтернатива”.
Спостережна комісія працювала відповідно до плану роботи на 2014 рік, який затверджений головою комісії, а її засідання проводилися за необхідністю, але не менше одного разу на місяць.
В 2014 році спостережна комісія за участю засуджених, представників слідчого ізолятора та кримінально-виконавчої інспекції провела 14 засідань. Всього було проведено 20 засідань.
На засіданнях комісії розглядалися подання слідчого ізолятора про умовно-дострокове звільнення від покарання засуджених з місць позбавлення волі та застосування більш м’якого покарання до засуджених, застосування до засуджених Закону України “Про амністію у 2014 році” №1185-VII від 08 квітня 2014 року, розглядалися матеріали про застосування гуманного акту помилування. Відбулося 5 засідань, на яких було розглянуто 18 справ відносно 18 засуджених, які відбувають покарання в слідчому ізоляторі.
На засіданнях комісії розглядаються також подання Хмельницького міського відділу кримінально-виконавчої інспекції УДПтСУ у Хмельницькій області про умовно – дострокове звільнення від покарання засуджених. За минулий рік відбулося 5 засідань спостережної комісії, на яких було розглянуто 5 справ відносно 5 засуджених, які перебувають на обліку в інспекції.
         Зокрема, 15 січня минулого року відбулось засідання спостережної комісії, на якому обговорювались пропозиції щодо роботи комісії на 2014 рік. Зокрема, було обговорено перелік заходів соціальної підтримки осіб звільнених від відбування покарання, які планується проводити на протязі 2014 року.
16 квітня 2014 року відповідно до затвердженого графіку проведення прийомів членів спостережної комісії в Хмельницькому слідчому ізоляторі, проводився прийом засуджених осіб, на якому провели індивідуальні бесіди з питань, які цікавили присутніх, зокрема щодо терміну розгляду матеріалів спостережної комісії відносно умовно-дострокового звільнення, сприяння у працевлаштуванні звільнених.
20 травня за ініціативою спостережної комісії було проведено “круглий стіл” щодо протидії повторній злочинності серед неповнолітніх, які стоять на обліках в кримінально-виконавчій інспекції УДПтСУ у Хмельницькій області та секторах кримінальної міліції у справах дітей Хмельницького міського відділу міліції УМВС України у Хмельницькій області. Захід проводився для роз’яснення неповнолітнім про необхідність отримання освіти та опанування професією, недопустимість скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень. У “круглому столі” взяли участь співробітники Хмельницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей Хмельницької міської ради, Хмельницького міського центру зайнятості та інших.
23 травня прокуратурою міста Хмельницького було залучено спостережну комісію до проведення комплексної перевірки додержання вимог чинного законодавства у спеціальних установах органів внутрішніх справ. Перевірка здійснювалась в ізоляторі тимчасового тримання Хмельницького міського відділу Управління внутрішніх справ України та в спеціальному приймальнику для осіб, підданих адміністративному арешту Управління внутрішніх справ України в Хмельницькій області. Члени комісії перевірили умови тримання осіб, їх матеріально – побутове та медико – санітарне забезпечення, а також стан дотримання прав людини, дію Кримінально – процесуального кодексу, захист основних свобод та законних інтересів затриманих осіб. За результатами перевірки з’ясували, що в цих установах створені всі необхідні умови для перебування затриманих.
20 червня в рамках тижня правових знань до Дня Конституції України, за ініціативою спостережної комісії, член Хмельницької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, заступником завідуючої юридичним відділом Хмельницької міської ради А.Крамар розробила лекція на тему: «Захист конституційних прав та свобод громадян». Секретар спостережної комісії Демчук Л.Г. ознайомила присутніх з гарантіями прав та свобод людини та громадянина, що закладені в Конституції України, повноваженнями Конституційного суду України, компетенцією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, діяльністю Європейського суду з прав людини, та відповіла на запитання, що цікавили присутніх на цій лекції.
       10 липня на засіданні спостережної комісії були затверджені заходи соціальної підтримки осіб звільнених від відбування покарання, які планується проводити на протязі 2014 року та графік проведення прийому членами спостережної комісії в Хмельницькому слідчому ізоляторі щодо застосування до засуджених заохочувальних норм передбачених чинним законодавством в ІІІ кварталі 2014 року.
        23 вересня за ініціативою спостережної комісії було проведено інформаційний семінар на тему: “Шлях до ефективної зайнятості впродовж життя”, з метою ознайомлення осіб, які звільняються з місць позбавлення волі зі станом реального ринку праці, перспективами зайнятості таких осіб, ознайомлення з додатковими гарантіями працевлаштування та соціальними послугами, які надає Хмельницький міський центр зайнятості. В ході проведення семінару присутніх було ознайомлено із ситуацією на ринку праці регіону, пропозицією робочих місць для окремих категорій осіб, в т.ч. для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; реєстрацією та обліком даної категорії населення, яка звернулася за сприянням у працевлаштуванні в службу зайнятості; порядком реєстрації та призначенням допомоги по безробіттю; працевлаштуванню осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі за сприянням служби зайнятості; організацією професійного навчання та його видами; напрямками тимчасової зайнятості за направленням служби зайнятості.
       24 жовтня минулого року за ініціативою спостережної комісії в Хмельницькому слідчому ізоляторі було проведено лекцію на тему: “Ознайомлення з Законом України “Про вибори народних депутатів України”. Лекція була розроблена членом Хмельницької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, заступником завідуючої юридичним відділом Хмельницької міської ради А.В.Крамар, з метою ознайомлення осіб, що перебувають під вартою та засуджених осіб, що відбувають покарання в Хмельницькому слідчому ізоляторі з вимогами виборчого законодавства, напередодні позачергових виборів народних депутатів України, які відбулися 26 жовтня 2014 року. Секретар спостережної комісії Л.Г.Демчук провела лекцію, довела до відома основні засади Закону України “Про вибори народних депутатів України”. В ході проведеної лекції, осіб, що перебувають під вартою та засуджених осіб, що відбувають покарання було ознайомлено з організацією проведення виборів, з процедурою проведення голосування та оприлюднення результатів виборів. Під час лекції Демчук Л.Г. були надані відповіді на питання, що цікавили присутніх осіб.
       28 листопада за ініціативою спостережної комісії виконавчого комітету Хмельницької міської ради на базі Хмельницького міського центру зайнятості було проведено комплексний інформаційно-просвітницький захід “День інформування” для осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції УДПтСУ у Хмельницькій області та відбувають покарання у виді виправних робіт. Даний захід було проведено з метою підвищення проінформованості про послуги служби зайнятості, реінтеграції в суспільство громадян, які відносяться до соціально-вразливих верств населення, можливості працевлаштування осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції УДПтСУ у Хмельницькій області та відбувають покарання у виді виправних робіт. Для учасників даного заходу було проведено презентацію роботи центру зайнятості, під час якої дана категорія населення змогла ознайомитись з технологією надання соціальних послуг громадянам, що звернулись у пошуках роботи до служби зайнятості, інформаційним наповненням функціонально-просторових секторів, з ситуацією на ринку праці міста, соціальних гарантій у сфері працевлаштування, легалізації заробітної плати. Учасники заходу ознайомилися з інформацією про вільні робочі місця, з описами професій, паспортами підприємств, установ і організацій міста, а також з роботою програмно-апаратного комплексу “Електронний інформаційний консультант служби зайнятості”, інноваційна форма роботи якого сприяє прийняттю вдалого, виваженого рішення щодо подальших кроків у вирішенні питань організації власної зайнятості. Крім цього, для таких осіб було проведено семінар з елементами тренінгу, на якому учасники заходу отримали практичні поради з техніки пошуку роботи, мали можливість пройти тестування – визначити ступінь своєї готовності до пошуку роботи, отримати відповіді на питання: “яку саме роботу слід шукати”, “як утриматися на робочому місці”, ознайомитися з порядком укладання трудового договору з роботодавцем.
       У рамках тижня правових знань, 10 грудня за ініціативою спостережної комісії в Хмельницькому слідчому ізоляторі було проведено лекцію на тему: “Порядок реалізації Закону України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”. Лекція була розроблена членом Хмельницької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, заступником завідуючої юридичним відділом Хмельницької міської ради А.В.Крамар, з метою ознайомлення осіб, що перебувають під вартою та засуджених осіб, що відбувають покарання в слідчому ізоляторі з гарантіями прав людини та громадянина, з основними засадами вищевказаного Закону та соціальним патронажем таких осіб. В ході проведення лекції членом Хмельницької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення А.В.Крамар було ознайомлено всіх присутніх з засадами державної політики в галузі прав людини, з загальними засадами соціальної адаптації осіб, які відбувають покарання чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
       19 грудня 2014 року в Хмельницькому слідчому ізоляторі було проведено день відкритих дверей, з метою ознайомлення громадськості і родичів засуджених із умовами перебування в СІЗО. Крім того, з нагоди Дня Святого Миколая представники благодійних фондів “СІОН” та “Хесед Бешт”, духовенства й спостережної комісії привітали подарунками неповнолітніх утриманців СІЗО.
Відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. №1042, на підприємства, установи, квартальні комітети, комітети самоорганізації населення направлено 166 повідомлення про звільнення з місць позбавлення волі, з кримінально-виконавчої інспекції для встановлення громадського контролю над особами, звільненими від відбування покарання та проведення виховних заходів за місцем проживання протягом невідбутої частини покарання. Повідомлень про негативну поведінку вказаних осіб по місцю проживання за 2014 року не надходило.
Спостережна комісія також проводила перевірку на предмет прибуття до обраного місця проживання осіб, звільнених з місць позбавлення волі відповідно до листів установ, де засуджені відбували покарання. У 2014 році було проведено 11 перевірок.
На виконання Положення про спостережні комісії, комісія веде облік осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання, щодо яких встановлений громадський контроль. У 2014 році на облік поставлено 237 осіб.
Голова спостережної комісії Григорій Давиденко постійно інформує населення міста про роботу комісії. Інформація висвітлюється на сайті міської ради та публікується в газеті міської ради “Проскурів”.