Програма зайнятості населення міста Хмельницького працює на працевлаштування громадян та запобігання масовому безробіттю

2015-01-31-01

Програма зайнятості населення міста Хмельницького на 2012-2014 роки затверджена рішенням п’ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 29.02.2012 року №3.

Документом передбачені заходи для створення умов забезпечення зайнятості хмельничан, збереження існуючих та створення нових робочих місць.
За рахунок реалізації Програми передбачалось вирішити такі проблемні питання: дисбаланс попиту на робочу силу і її пропозиції; «тіньова» зайнятість; незайнятість неконкурентоспроможних категорій населення та працевлаштування осіб з обмеженими можливостями; скорочення наявних робочих місць.
Одним із джерел для забезпечення виконання заходів Програми та створення нових робочих місць є розвиток промислових підприємств міста, збільшення обсягів виробництва, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, розвиток підприємницької діяльності.
Впродовж 2014 року міською радою вживались заходи для забезпечення комплексного розвитку Хмельницького. У місті збережено позитивні тенденції розвитку промислової галузі. За січень-листопад 2014 року промисловими підприємствами реалізовано продукції на 4,5 млрд. грн., що на 15 % більше, ніж у відповідному періоді 2013 року. Частка міста в загальнообласному показнику становила 28,9%. Обсяг реалізованої продукції на одну особу становив 17,7 тис. грн., що на 42,8% більше від обласного показника (12,4 тис. грн.).
У січні-листопаді 2014 року із 144 основних видів продукції, що виробляються, за 56 видами (38,9%) спостерігалось зростання обсягів виробництва, в порівнянні з відповідним періодом 2013 роком.
Збільшилось виробництво окремих видів продукції у машинобудуванні (з 45 видів – по 24 видах (53,3%) відбулося збільшення), у виробництві деревини та виробів з деревини (з 13 видів – по 10 видах (76,9%), виробництво гумових та пластмасових виробів (з 11 видів – по 3 видах (27,3%)).
В економіку міста інвестували капітал представники 24 країн світу. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у січні-вересні 2014 року становив 29,8 млн. дол. США, що на 8,8% менше, ніж на початок 2014 року. Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку міста, в розрахунку на одну особу становив 113,5 дол. США.
На розвиток промислових підприємств міста за січень-вересень 2014 року направлено 5,7 млн. доларів США іноземних інвестицій або 19,2% від загального обсягу.
У січні-вересні 2014 року обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 113,3 млн.дол. США і 138,6 млн.дол. США. Порівняно з січнем-вереснем 2013 року експорт зменшився на 13,8%, імпорт – на 34,8%. Зовнішньоторговельні операції з товарами місто здійснювало з партнерами із 79 країн світу. Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювались до Російської федерації (70,7%), Узбекистану (5,8%), Республіки Молдови і Німеччини (по 3,1%), Туркменістану (2,6%).
Значна увага приділялась питанням покращення умов ведення підприємницької діяльності та створення сприятливого бізнес-середовища. У місті успішно працює Центр надання адміністративних послуг, що суттєво спростило громадянам процедуру започаткування бізнесу та отримання дозвільних документів. Продовжує роботу Центр підтримки малого підприємництва, який протягом 2014 року надав 112 підприємцям консультаційні послуги; 560 підприємців та особи, які бажають започаткувати власну справу, взяли участь у 38 семінарах-тренінгах.
Чисельність наявного населення у місті Хмельницькому в 2013 році становила 265,5 тис. осіб, у січні – вересні 2014 року – 266,7 тис. осіб.
Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств м. Хмельницького у 2012 році становила 76,5 тис. осіб, у 2013 році – 71,5 тис. осіб, що на 5,0 тис. осіб (6,5%) менше.       За січень-вересень 2014 року середня чисельність штатних працівників становила 69,9 тис. осіб, що на 2,2 тис. осіб (3,1%) менше, ніж у відповідному періоді 2013 року.
Кількість штатних працівників, які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), за січень-вересень 2014 року становила 7,1 тис. осіб (10,2% від загальної чисельності працівників).
Загалом в місті здійснює діяльність 25,1 тис. фізичних осіб-підприємців та 8,2 тис. юридичних осіб (станом на 01.01.2015 року).
У 2014 році в місті Хмельницькому діяв 21 навчальний заклад, що надає вищу та професійно-технічну освіту.
Кількість випускників у місті становила 8,3 тис. осіб, що на 441 особу (5,1%) менше, ніж у 2013 році. Зокрема, навчались у вищих навчальних закладах 6,6 тис. осіб (79,8% усіх випускників), у професійно-технічних закладах міста – 1,7 тис. осіб (20,2%).
Плановий показник щодо створення робочих місць у 2014 році становив 4696 робочих місць, відповідно до Програми зайнятості населення Хмельницької області на період до 2017 року.
Згідно із останньою інформацією, у січні – вересні 2014 року кількість створених робочих місць становила 3461 (73,7% до запланованого).
Зокрема, створено 137 робочих місць – для працівників у юридичних осіб, 2212 – для працівників у фізичних осіб – підприємців, 1112 – зареєстровано приватних підприємців. Отже, 70,8% робочих місць у місті була створено за рахунок малого і середнього бізнесу.
Різке погіршення економічних відносин з Російською Федерацією вплинуло на стан ринку праці та зменшення обсягів виробництва продукції на експорт. Поставлена під загрозу стабільність роботи багатьох трудових колективів. Спад економічної активності вже позначився на звуженні попиту на працю та скороченні тривалості робочого часу. Більшість керівників підприємств вдаються й до таких заходів як реорганізація, ліквідація виробництва, скорочення чисельності штату, що призводить до вивільнення значної кількості найманих працівників. На окремих підприємствах відбувається направлення працівників у безоплатні відпустки за ініціативою адміністрації або скорочення норм робочого часу.
У порівнянні з січнем – вереснем 2013 року на 89,1% менше створено робочих місць для найманих працівників у юридичних осіб, на 17,4% менше укладено договорів між найманими працівниками та фізичними – особами підприємцями.
Наприклад, створено робочих місць юридичними особами: ТОВ «Нейл» – 16 р.м., ТОВ «Тін Імпекс» – 7 р.м., ХКП «Електротранс» – 6 р.м..
В загальній кількості новостворених робочих місць 1803 р.м. або 52,1% належить оптовій і роздрібній торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, 428 (12,4%) – транспорту, складському господарству, поштовій та кур’єрській діяльності.
За даними ДПІ у м. Хмельницькому в 2014 році зареєстровано 1562 фізичні особи-підприємці, ліквідовано 2769, тобто ліквідація перевищує створення на 77,3%.
За інформацією центру зайнятості, у 2014 році за сприянням у працевлаштуванні звернулась 4141 незайнята особа, з них статус безробітного набули 2986 осіб. Чисельність незайнятого населення, яке скористалось послугами служби зайнятості, склала 7070 осіб, що на 15% більше, ніж у відповідному періоді 2013 року.
Станом на 1 січня 2015 року на обліку в міському центрі зайнятості перебували 1194 безробітних. Із загальної кількості безробітних більше 60% складали жінки, майже 62% – молодь віком до 35 років, кожен третій належав до осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Рівень реєстрованого безробіття по місту залишився на рівні минулого року і складав 0,69%.
Події, які уже тривалий час відбуваються на Сході України суттєво впливають і на ситуацію на ринку праці, що, в свою чергу, призвело до зменшення кількості вільних вакантних місць та збільшення кількості шукачів роботи.
Кількість наявних вакансій у 2014 році становила 3037, що на 40% менше, ніж у 2013 році.
Професійно-кваліфікаційний склад вакансій: 65% – для робітників; 28% – для службовців; 7% – робочі місця, які не потребують професійної підготовки.
Тоді, як за складом безробітних 70% становлять службовці, а 28% – робітники.
Співвідношення чисельності незайнятих громадян та вакансій протягом 2014 року дорівнювало 3 особам на 1 вакансію, на вакансію службовця претендувало 3 особи, тоді як на дві вакансії за робітничими спеціальностями претендувала 1 особа.
На обліку перебувають особи, які мають професії: менеджер, фінансист, бухгалтер, економіст, психолог, соціальний працівник, товарознавець, юрист, вчитель. З числа робітничих професій, це – оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, діловод, перукар, продавець непродовольчих товарів тощо.
Станом на 01.01.2015 року кількість актуальних вакансій становила 77.
За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 1191 особу, з числа громадян, що мають статус безробітного і мають право на отримання допомоги по безробіттю. Рівень працевлаштування безробітних складає 30%, що перевищує середньообласний показник.
Середня тривалість працевлаштування безробітних громадян складала 95 днів, що на 9% менше, ніж у 2013 році.
Міським центром зайнятості прийнято рішення щодо здійснення компенсації єдиного соціального внеску 32 роботодавцям, з яких 18 – суб’єктам малого підприємництва за працевлаштування 63 безробітних на нові робочі місця. Серед працевлаштованих безробітних, 17 осіб – з числа соціально незахищеної категорії. Сума коштів на компенсацію єдиного внеску склала 382,1тис. грн.
Започаткували підприємницьку діяльність за сприяння служби зайнятості 100 безробітних (89 безробітних – у 2013 році), виплачено коштів в сумі 1587,4 тис.грн. з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що на третину більше, ніж у 2013 році.
Працівниками центру зайнятості ведеться активна робота по сприянню у працевлаштуванні осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. З числа даної категорії перебувало на обліку 200 осіб, з них 34 – працевлаштовані на підприємства міста, 5 осіб брали участь у роботах тимчасового характеру, 3 особи проходили професійне навчання під гарантовані робочі місця. З метою інформування переселенців про послуги, які надаються соціальними службами та службою зайнятості, працівниками міського центру проведено 7 виїзних акцій в мікрорайони, де вони фактично проживають. Так 17 жовтня відбувся останній виїзд до гуртожитків по вул. Інститутській, за участю працівників управління праці та соціального захисту населення. Досвід роботи міського центру зайнятості з надання послуг особам, які переселились з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО рекомендований Хмельницьким обласним центром зайнятості для використання в роботі районним центрам зайнятості.
Протягом 2014 року 594 безробітних за направленням міського центру зайнятості проходили професійне навчання, що складає майже 15% до кількості безробітних громадян на обліку, що є вище обласного показника.
Під конкретні робочі місця навчалась 441 особа, в тому числі підвищували кваліфікацію шляхом стажування 183 особи. Навчання проводиться в основному за робітничими професіями. Рівень працевлаштування після навчання складає 92,1%.
Реальним шансом для безробітних отримати робоче місце та заробіток є участь у тимчасових роботах. Протягом 2014 року у таких роботах брали участь 217 осіб (більше, ніж у минулому році, майже в 2,5 рази), з них 199 безробітних. Тимчасові роботи виконувались за кошти роботодавців та, в основному, були спрямовані на благоустрій територій міста, різні види робіт підсобного характеру, в той же час особи перебували на обліку в центрі зайнятості і отримували допомогу по безробіттю, що значно збільшило рівень їх соціальної захищеності.
Залишається актуальним питання працевлаштування інвалідів.
Станом на 01.01.2015 року у м. Хмельницькому проживає 24,7 тис. інвалідів. За попередніми даними обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, у місті налічується 4780 працюючих інвалідів (19,4%).
Протягом 2014 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 308 осіб, які мають обмежені фізичні можливості, з них працевлаштовано 69 осіб (25,3%), 40 осіб проходили профнавчання за направленням міського центру зайнятості, 15 осіб брали участь в оплачуваних громадських роботах, 27 осіб за сприяння міського центру зайнятості започаткували підприємницьку діяльність. Рівень охоплення активними заходами зріс на 12%, в порівнянні з 2013 роком.
Перешкоди, які виникають при працевлаштуванні на запропоновані центром зайнятості вакансії: відмова самого інваліда, у зв’язку з фізичними навантаженнями, станом здоров’я, невеликим розміром заробітної плати, незадоволення режимом роботи, невідповідність вимогам роботодавця, у зв’язку з відсутністю досвіду роботи, відповідної освіти чи додаткових практичних навичок.
Впродовж 2014 року центром зайнятості проведено: 5 засідань «круглого столу», 8 ярмарків та 47 міні-ярмарок вакансій, метою проведення яких було налагодження тісної співпраці служби зайнятості і роботодавців. Також проведено 65 семінарів для роботодавців, 325 інформаційних та 420 тематичних семінарів для незайнятого населення.
Службою у справах дітей Хмельницької міської ради у ході проведення Всеукраїнського рейду «Урок» у 2014 році перевірено стан виховної роботи у 20 навчальних закладах, відвідано адреси проживання сімей, комп’ютерні клуби, парки відпочинку, вокзали, ринки. Служба відслідковує продовження навчання та працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників загальноосвітніх шкіл, професійних ліцеїв, інтернатних закладів. На обліку в службі перебуває 53 дитини-сироти. У місті функціонує 2 дитячі будинки сімейного типу і 2 прийомні сім’ї, в яких виховуються 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Служба веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. На обліку перебуває 15дітей цієї категорії працездатного віку. Всі діти навчаються у навчальних закладах міста, потреби у їх працевлаштуванні немає.
Спільно з міськрайонним управлінням юстиції, кримінальною міліцією у справах дітей, управлінням освіти у 2014 році проведено правоосвітньо-профілактичні зустрічі з батьківськими та педагогічними колективами у 43 навчальних закладах міста.
Налагоджено взаємоінформування з усіма інтернатними закладами щодо влаштування випускників. У 2014 році випускниками стали 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вони продовжують навчання у професійних ліцеях.
За інформацією управління освіти Хмельницької міської ради, з метою проведення профорієнтаційної роботи, в загальноосвітніх навчальних закладах міста встановлені та діють 33 програмно-апаратні комплекси «Профорієнтаційний термінал». Це дає можливість більш широко інформувати учнів та їх батьків про професії, які є актуальними на ринку праці.
Управлінням освіти та центром зайнятості у вересні 2013 року було затверджено спільний план профорієнтаційної роботи з шкільною молоддю на 2013-2014 навчальний рік.
У 2013-2014 навчальному році відкрито 20 класів технологічного напряму в 11 загальноосвітніх навчальних закладах, у яких навчається 381 учень.
Хмельницьким навчально-курсовим комбінатом проводиться цілеспрямована робота щодо ознайомлення учнів з професіями, які користуються підвищеним попитом на ринку праці. У даному закладі відкрито Центр допрофесійної, професійної та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами «Моя професія». У Центрі створено групи допрофесійного навчання та групи професійного навчання.
Міською владою вживається ряд заходів, в межах наданих повноважень, направлених на легалізацію «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати, зокрема здійснюється щомісячний контроль за станом виконання заходів, які передбачені відповідним рішенням виконкому від 28.04.2011р. № 463.
Так, управлінням праці та соціального захисту населення протягом 2014 року здійснювався щомісячний аналіз рівня заробітної плати понад 5 тисяч суб’єктів господарської діяльності (далі – СГД), згідно звітності, поданої ними до ДПІ у м. Хмельницькому.
Зокрема, у листопаді 2014 року про використання найманої праці прозвітували 5108 СГД, з них 958 СГД (18,8%) нараховували заробітну плату у розмірі меншому, ніж законодавчо встановлений мінімум, що на 219 СГД (18,6%) менше, ніж у січні 2014 року.
Середньомісячний розмір заробітної плати застрахованих осіб у листопаді становив 2616,3 грн., що на 281,2 грн. (12%) більше, ніж у січні 2014 року.
За даними органів статистики, протягом 2014 року із 425 підприємств, що входять до основного кола, у переліку «мінімізаторів» перебувало 60 підприємств. Завдяки роботі, що проводиться, в листопаді таких підприємств було лише 18 (4,2%) – 42 підприємства заробітну плату підвищили.
Середній розмір заробітної плати штатних працівників протягом січня-вересня 2014 року становив 2929,0 тис.грн. – збільшився порівняно з відповідним періодом 2013 року на 272 грн. або 10,2%. Цей показник на 114 грн. (4,1%) більше, ніж по області (2815грн.), але на 495 грн. (14,5% ) менше, ніж по Україні (3424 грн.).
З метою збільшення середнього рівня заробітної плати на підприємствах міста протягом 2014 року проведено 14 нарад із суб’єктами господарювання, у яких середній розмір заробітної плати нижчий, ніж законодавчо встановлений мінімум (запрошувались 377 СГД, заслухано 167 з них). Зокрема, на останній нараді, яка відбулась 04.12.2014 року, заслухано 13 керівників будівельних організацій.
Під час зустрічей визначались шляхи підвищення заробітної плати, надавались конкретні пропозиції, як зберегти трудові колективи та одночасно не порушувати чинне законодавство.
Зміни у чинному законодавстві дадуть змогу посилити роботу у напрямку легалізації «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати.
ДПІ у м. Хмельницькому протягом 2014 року, з метою легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, проведено 195 перевірок.
В ході перевірок виявлено 190 порушень, зокрема виявлено 240 нелегально працюючих; 86 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.
Як результат перевірок, зареєстровано 279 громадян (в т.ч. 263 трудових договори між підприємцями-фізичними особами та найманими працівниками).
Донараховано податків на 512,9 тис. грн., штрафних санкцій – 190,6 тис. грн.
За інформацією міського центру зайнятості, протягом 2014 року проведено 32 семінари для роботодавців «Легалізація зайнятості – шлях до забезпечення зайнятості населення в місті», в яких взяв участь 221 роботодавець.
Проведено 325 інформаційних семінарів з безробітними, на яких висвітлювалися питання легалізації трудових відносин та недопущення виплати заробітної плати в «конвертах», у яких взяв участь 4091 незайнятий громадянин.
Працівниками Хмельницького МВ УМВС України у Хмельницькій області проводяться заходи, спрямовані на дотримання законодавства про працю та обов’язкову реєстрацію найманих працівників, особливо у сфері малого бізнесу. Так, протягом 2014 року слідчими СВ Хмельницького МВ УМВС внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 2 кримінальних провадження за ст. 172 КК України «Грубе порушення законодавства про працю» та 7 – за ст. 175 КК України «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат». Поряд із цим, державною службою боротьби з економічною злочинністю Хмельницького МВ УМВС здійснюються перевірки зайнятості населення на будівельних роботах, у тому числі тих, що проводяться за бюджетні кошти.
Протягом 2014 року працівниками кримінальної міліції у справах дітей, спільно зі спеціалістами служби у справах дітей, проводився ряд оперативно-профілактичних відпрацювань, під час яких проводилась профілактична робота серед молоді, виявлялись адміністративні правопорушення, скоєні неповнолітніми та відносно них дорослими особами. Для запобігання бродяжництву та жебрацтву, покращення профілактичної роботи серед учнівської молоді, перевірявся Хмельницький обласний Центр соціальної реабілітації для дітей, загальноосвітня санаторна школа-інтернат №2, інші навчальні заклади. Під час проведення профілактичних бесід з вихованцями з’ясовувались умови проживання, проводились дні правового всеобучу, з роз’ясненням норм законодавства щодо відповідальності за порушення правил суспільної поведінки.
Одним з чинників, що стримує підняття рівня заробітної плати є заборгованість з її виплати.
Cтаном на 1 січня 2015 року заборгованість із заробітної плати у місті була наявна на 6 підприємствах і становила 2 млн. 354,2 тис. грн. – зменшилась порівняно з 1 грудня 2014 року на 126,5 тис. грн. або 5,1% (порівняно з максимальною сумою боргу, яка була на 01.05.2014р., заборгованість зменшилась на 205,5 тис. грн. або 8,7%).
Загалом протягом 2014 року у переліку підприємств-боржників перебувало 15 підприємств. Завдяки проведеній роботі на 9 підприємствах ліквідовано заборгованість повністю, на суму 1183,1 тис. грн.
Не зважаючи на заходи, що вживаються, у порівнянні з 1 січня 2014 року заборгованість збільшилась на 414,6 тис. грн. або 21,4%. Причинами зростання заборгованості є те, що станом на 1 грудня у переліку боржників з’явилось державне підприємство “Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, із сумою боргу 190,3 тис. грн., що склало 12,3% від загальної заборгованості економічно активних підприємств та збільшення заборгованості на КП «Аеропорт Хмельницький» з 300,8 тис. грн. до 723,1 тис. грн. (збільшення на 422,3 тис. грн., або в 2,4 рази).
З метою контролю за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати та за дотриманням мінімальних гарантій, встановлених чинним законодавством, у 2014 році працювала комісія з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та робоча група зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати. У 2014 році відбулось 6 спільних засідань.
На виконання протокольних доручень за підсумками проведених засідань комісії та робочої групи, управлінням праці та соціального захисту населення у 2014 році здійснювався контроль за забезпеченням соціального захисту працівників, в частині додержання законодавства про працю, на підприємствах м. Хмельницького. Так, протягом січня-червня 2014 року контроль здійснювався на 130 підприємствах (виявлено 363 порушення, в т.ч. в ході 67 первинних перевірок – 332 порушення), протягом липня-грудня 2014 р. контролю підлягало 56 підприємств (виявлено 315 порушень).
За наслідками контролю більшість порушень ліквідовується. Для прикладу, протягом січня-червня 2014 року, під час проведення 63 повторних перевірок, встановлено, що 47 підприємств (74,6%) раніше виявлені порушення ліквідували повністю.
Продовжувалась співпраця з іншими контролюючими та правоохоронними органами. Протягом  2014 року відповідні звернення (матеріали) направлялись до: прокуратури м.Хмельницького – 7; ДПІ у м.Хмельницькому – 5; Хмельницького міського відділу УМВС у Хмельницькій області – 6; ТДІзПП у Хмельницькій області – 3.
Отже, збереження існуючих та створення нових робочих місць з належними умовами праці, формування сприятливого підприємницького середовища, підвищення соціальної захищеності громадян, особливо вразливих верств населення, легалізація «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати були стратегічними цілями політики міської влади у сфері зайнятості.
Про виконання Програми звітував начальник управління праці та соціального захисту населення Словян Воронецький.
Формується проект Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2015-2017 роки.

Наступний допис

Хмельницька молодь має всі можливості для змістовного дозвілля

Пн Лют 2 , 2015
Організація дозвілля молоді та дітей – один із важливих аспектів діяльності закладів клубного типу, спрямованих на духовне виховання людини, розвиток її здібностей та світогляду. Обсяги фінансування галузі, яка опікується молодіжною політикою у місті Хмельницькому за 2014 рік, склали близько 4,4 млн. грн., що на 195 тис. грн. більше, ніж за […]

День мого міста

Розрахуйтесь за тепло

Погода

Архів

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930