У відповідності до розпорядження в. о. міського голови ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на заміщення посади тимчасово відсутнього спеціаліста І категорії загального відділу Хмельницької міської ради

Вимоги до претендентів: вища освіта, вільне володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері та оргтехніці, досконале володіння програмами Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Point, фото, відео та аудіо редактори (Adobe Photoshop, Adobe Audition тощо), без вимог до стажу роботи, відсутність заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Для участі в конкурсі необхідно подати заяву про участь в конкурсі, особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,  декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, письмову згоду на обробку персональних даних, заяву про відсутність заборон та згоду на проведення перевірки, передбачених Законом України “Про очищення влади”, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), а також успішно  скласти  іспит  (додаткова   інформація   надається   кадровою  службою,  тел.  65-03-29).

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації даного оголошення за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, к. 109.

Під час проведення конкурсу кандидати складають іспит та проходять співбесіду.

(оголошення опубліковане в газеті міської ради “Проскурів” №6  від 12 лютого 2015 року)