Діяльність підприємців, які не звітують більше року, припинить суд

Неподання протягом року органам доходів і зборів податкових декларацій і документів фінансової звітності є, зокрема, підставами для винесення судом рішення про припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Ця норма визначена статтями 38 та 49 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Відповідно до положень Податкового кодексу України основними базовими звітними періодами є календарний місяць, квартал та рік.
Місячну звітність слід подати протягом 20 календарних днів, що настають за звітним місяцем, квартальну – протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу, річну – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року.
Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.
За інформацією прес-служби ДПІ у м. Хмельницькому.