Що необхідно знати про призов на військову службу за мобілізацією, соціальний і правовий захист військовослужбовців, відповідальність за порушення законів про мобілізацію

призов

Складна ситуація в Україні не залишає байдужим нікого, щодня на наших очах твориться нова історія. Зміни, що відбуваються сьогодні на сході України, бентежать кожного українця і навіть зачіпають громадян інших країн, які просто не можуть залишатися осторонь. У зв’язку з цим, органами законодавчої влади 17 березня 2014 року були схвалені Укази Президента № 303 “Про часткову мобілізацію”, 6 травня 2014 року № 454 “Про часткову мобілізацію”.

Вказані законодавчі акти стосуються кожного жителя нашої держави, оскільки навіть якщо людина не є військовозобов’язаним, то багато хто з її родини, друзів, колег, сусідів та інших громадян мають прямий стосунок та нормативно закріплений щодо них обов’язок брати безпосередню учать у процесі мобілізації.
Так що ж потрібно знати українцям про мобілізацію? Які наслідки, ризики та відповідальність чекають на громадян – учасників процесу мобілізації? Чи зможуть продовжити своє функціонування підприємства та організації і яким чином мобілізація може вплинути на їх діяльність?
Частково на ці питання допоможе відповісти Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Так, згідно з нормами цього правового акту мобілізація – це такий комплекс заходів для здійснення планомірного переходу держави на функціонування в умовах особливого періоду та воєнного часу.
При мобілізації громадяни, які підлягають призову на військову службу, зобов’язані з’явитись на збірні пункти в строки, вказані в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях воєнних комісарів).
Згідно із пунктом 8 статті 4 зазначеного Закону з часу оголошення мобілізації настає особливий період функціонування економіки країни, органів місцевої та держаної влади, різноманітних військових формувань, організацій, підприємств, установ. і т.д.
Під час мобілізації, громадяни України у встановленому законодавством порядку повинні надавати своє майно, будівлі, транспортні засоби та іншу власність військовим формуванням України, щоправда з наступним відшкодуванням їх вартості. З моменту оголошення про мобілізацію особам, що перебувають на військовому обліку, забороняється змінювати своє місце проживання без спеціального дозволу не це певної посадової особи.
Українці, яким прийшла повістка – зобов’язані у строк, що зазначено в такій повістці з’явитися для постановки на військовий облік і визначення їх призначення для воєнного часу.
Ті громадяни, котрі перебувають у запасі, можуть залучатися до робіт оборонного характеру. Щоправда є й певний перелік осіб, що не підлягають даному призову на військову службу.
До них належать: громадяни, що спеціально заброньовані для забезпечення функціонування органів влади, підприємств і т.д.; особи, що за станом здоров’я непридатні до військової служби (при чому така непридатність встановлюється лише спеціальним висновком військово-лікарської комісії); чоловіки, у котрих на утриманні є 5 та більше дітей до 16-річного віку; жінки, у яких на утриманні є діти до 16 років; – особи, на утриманні яких є особи, що потребують догляду, але лише за відсутності інших осіб, які могли б здійснювати цей догляд; народні депутати; інші окремі категорії громадян.
Для суб’єктів господарювання процес мобілізації також змінює звичайний ритм життя та роботи, при чому в окремих випадках досить суттєво. Так, роботодавці повинні забезпечувати своєчасне прибуття своїх працівників, що залучаються до виконання військового обов’язку.
Варто нагадати, що за порушення законодавства про мобілізацію передбачена в Україні кримінальна відповідальність.
Ухилення від призову за процедурою мобілізації (відповідно до статті 336 Кримінального кодексу) карається в Україні позбавленням волі на строк від 2-х до 5-ти років. Тож зрозуміло, що порушувати законодавство про мобілізацію не варто.
Пільги та гарантії, які поширюються на військовослужбовців за призовом під час мобілізації: грошове забезпечення виплачується в повному обсязі, з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань); за всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, гарантовано зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Одночасно вони отримують грошове забезпечення як військовослужбовці; громадянам, які призвані на військову службу під час мобілізації, нараховуєтьсяодноразова грошова допомога (50 % від грошового забезпечення за рік військової служби), яка буде виплачуватися на день демобілізації. Умови та порядок виплати допомоги визначається Кабінетом Міністрів України; врегульовано питання щодо збереження права на підприємницьку діяльність для приватних підприємців, при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому, державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється;не припиняється виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період на час такої служби; не допущено зменшення розміру пенсійофіцерам запасу, які призвані під час мобілізації. Довідково. При демобілізації цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням нових посад, військових звань та додаткової вислуги років. Якщо ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у раніше встановленому розмірі; граничний вік перебування в запасі рядового, сержантського та старшинського складу)збільшений до 50 років, молодшим офіцерам – до 55 років, що дозволяє виконати конституційний обов’язок щодо захисту Батьківщини добровольцям, в першу чергу тим, які мають досвід участі у бойових діях, миротворчих операціях та здатні надати вагому допомогу військовим частинам в якості інструкторів.
Крім того, збільшений граничний вік перебування у запасі військовозобов’язаним-жінкам – до 50 років. Довідково. Добровольцям надана можливість звертатися до найближчого військового комісаріату та бути направленими до той військової частини, де вони бажають проходити службу.
Крім того, проектом Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації” (реєстраційний № 4785 від 28.04.2014), який 06.05.2014 на пленарному засіданні Верховної Ради України був прийнятий в першому читанні, передбачено: поширення дії Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації” від 27.03.14 № 1169-VII на всіх осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації після набрання ним чинності, зокрема тих що були призвані на військову службу з 18.03.2014 по 01.04.2014; звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо) на особливий період; надання військовослужбовцям, після проходження військової служби за призовом під час мобілізації,переважного права залишиться на військовій службі на попередній або за їх згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді; поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними до призову; надання можливості добровільно укладати контракт на проходження військової служби в особливий період(на особливий період але не менше одного місяця)з подальшим залишенням на військовій службі і в мирний час; надання права командирам військових частин надавати військовослужбовцям відпустки за сімейними обставинами в особливий період; звільнення від відповідальності за корупційні правопорушення військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації, на особливий період по відношенню до їх підприємницької діяльності; звільнення від спеціальної перевірки громадян, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Разом з цим, держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове) забезпечення, охорону здоров’я та безоплатне лікування.